Lượt xem: 2810

LED ÂM TRẦN

Mã sản phẩm : 1454042561

0VNĐ
Số lượng:

   
  STT  
  Hìnhảnh
   
  Mãhàng
   
  Màusắc
   
  Kíchthước
  Côngsuất
  (W)
  Đơngiá (VNĐ)  
  Bảohành
   
  1
   

   
   
  ATM3W  
   
   
   
   
   
  Trắng, vàngnắng
  Ø65/85 3 35.000  
   
   
   
   
   
   
  2 năm
  2 ATM4W Ø 90/105 4 49.000
  3 ATM6W Ø105/120 6 56.000
  4 ATM9W Ø130/145 9 77.000
  5 ATM12W Ø155/170 12 86.000
  6 ATM15W Ø175/190 15 108.000
  7 ATM18W Ø205/220 18 119.000
  8 ATM24W Ø285/300 24 228.000
   
  1  

   
   
   
   
  ATM3W  
   
   
   
   
   
  Trắng, vàngnắng
  □70/85 3 35.000  
   
   
   
   
   
   
  2 năm
  2 ATM4W □95/110 4 49.000
  3 ATM6W □100/120 6 56.000
  4 ATM9W □130/150 9 77.000
  5 ATM12W □155/170 12 86.000
  6 ATM15W □170/190 15 108.000
  7 ATM18W □205/225 18 119.000
  8 ATM24W □285/300 24 228.000
   
   
  1

   
  ONL6WT
   
   
   
   
   
  Trắng, vàngnắng
   
  Ø120
   
  6
  83.000  
   
   
   
   
  2 năm
   
  2
   
  ONL12WT
   
  Ø 180
   
  12
  130.000
   
  3
   
  ONL18WT
   
  Ø220
   
  18
  164.000
   
  4
   
  ONL24WT
   
  Ø 300
   
  24
  234.000
   
   
  1
     
  ONL6WV
   
   
   
   
  Trắng, vàngnắng
   
  □120x120
   
  6
  83.000  
   
   
   
   
  2 năm
   
  2
   
  ONL12WV
   
  □180x180
   
  12
  130.000
   
  3
   
  ONL18WV
   
  □220x220
   
  18
  164.000
   
  4
   
  ONL24WV
   
  □300x300
   
  24
  234.000
   

Sản phẩm liên quan

Đang cập nhật